KalendariumHONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDYPrezes Towarzystwa Parku im dr Henryka Jordana
ma zaszczyt zaprosić
na uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28 lutego 2016 roku

Mszę św. w Bazylice Mariackiej o godz. 12:00
Marsz Pamięci Wyklętych Niezłomnych (po mszy św.)

oraz na odsłonięcie pomników:
Hieronima Dekutowskiego ps. 'Zapora'
Józefa Franczaka ps. 'Lalek'
w Galerii Wielkich Polaków XX wieku
w Parku im. dr Henryka Jordana o godz. 13:40
Al. 3-go Maja 11 w Krakowie