Towarzystwo


Towarzystwo Parku im. dra Henryka Jordana

30-062 Kraków, al. 3 Maja 11

tel.: 012 633 74 80

Regon: 356278739

NIP: 677-21-75-004

PKO BP Oddział 1 w Krakowie

numer rachunku: 07 1020 2892 0000 5502 0162 0178